BEVIDSTGØRELSE
        ERKENDELSE
             REFLEKTION
&
stress:
coaching
 samtale
  facilitering

 

 

TRIVSEL & FLOW eller STRESS

 

Det almindelige hverdagsliv, kan være fyldt med stress, kaos, meningsløshed, konflikter, frustrationer, uforståelige krav, urimelige vilkår , dybe bekymringer, utålelige ritualer, umulige opgaver, irriterende evaluering, tåbelige møder og gabende kedsomhed.

 

Ofte er vi så stressede, frustrerede, bekymrede, udmattede eller ligeglade, at vi ikke rigtig kan tage os sammen til at nærme os trivsels- og flow-zonen.

I stedet springer vi over, hvor gærdet er lavest og lader underholdningsindustrien servere stimulanser i form af dvdfilm, it-poker, Internet casino eller tv-programmer.
I værste fald har vi totalt opgivet selv at gøre noget, og er kommet helt derud, hvor kun euforiserende stoffer som narkotika, nikotin og alkohol kan give os stimulans.

 

Det kræver energi at nærme sig trivsels- og flow-zonen, og endnu mere at kommer derind, men desværre er det ofte sådan, at vi enten ikke vil eller ikke kan yde den nødvendige indsats, ikke uden tilførsel af de nødvendig ressourcer, hvilket bl.a. er hensigten, og i fokus, i min coaching!


Trivsel og flow skænker os oplevelser med tilstande præget af meningsfuld tilstedeværelse, klare mål og rammer, optimal indsats, frydefuld koncentration, sanseudvidende intensitet, grænseoverskridende associationer og horisontudvidende indsigt.

Når der er klare mål, relevant feedback og vores kompetencer matcher udfordringerne, er der en tendens til, at opmærksomheden bliver fokuseret, fastholdt og fuldt engageret. En følelse af fuldstændig koncentration og total opslugthed kan følge med.

 

 

 

 

 

 

Stress er en tilstand, der udvikler sig gradvist, fra flow til kollaps, og jo før der sættes ind des bedre!
Afhængig af udviklingstrinnet på stresstrappen (nedenstående model er udlånt af Majken Matzau, og en uddybende forklaring kan findes i bogen STRESSCOACHING - coaching i grænselandet), er det lederen, HR-funktionen eller en ekstern hjælper, der skal tage den primære rolle!